Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018

Het gebruik van persoonsgegevens vindt plaats tussen de kandidaat (leerling), Autorijschool NW Friesland, het CBR, planner en accountant.

 • Leerling -Autorijschool NW Friesland: Aanmelden via de website.

Dit gebeurt via een beveiligde https-verbinding.

Welke gegevens:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarvoor:

 • Aanmaken van een lesaccount, leskaart, vorderingen-kaart.
 • Dit kan op papier of digitaal
 • Autorijschool NW Friesland – CBR via TOP, kandidaat machtigt de rijschool.

Dit gebeurt via een beveiligde https-verbinding.

Welke gegevens:

Kandidatennummer CBR

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarvoor:

 • Plannen rijtest, toets, examen.
 • Bij het afdrukken oproepkaart
 • Autorijschool NW Friesland – Google Agenda:

Dit gebeurt via een beveiligde https-verbinding.

Welke gegevens:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarvoor:

 • Planning
 • Verwijderen gegevens account niet mogelijk i.v.m. boekhouding/belasting
  • Het account bevriezen en gearchiveerd.
  • 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.
 • Autorijschool NW Friesland – Incassokantoor:

Dit gebeurt via een beveiligde https-verbinding.

Welke gegevens:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarvoor:

 • Facturatie, incasso.
 • Autorijschool NW Friesland – Accountant:

Dit gebeurt via een beveiligde https-verbinding.

Welke gegevens:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens

Waarvoor:

 • Facturatie, OB, IB, jaarrekening.
 • Autorijschool NW Friesland – Social Media

Dit gebeurt via een beveiligde https-verbinding.

Naam en foto/video materiaal:

Waarvoor:

 • Presentatie-Reclame, rijschool – leerling

Wie kan dit allemaal zien:

Leerling, Rijschool, Instructeur, Administratie rijschool, Accountant,

Medewerkers digitale planning, Medewerkers CBR, Incassokantoor.

Indien u geen toestemming wilt geven voor het gebruiken van de u betreffende gegevens door Autorijschool NW Friesland, dan kunt u dat kenbaar maken via ons e-mailadres  info@autorijschoolnwfriesland.nl Doet u niets, dan gaan wij er van uit dat wij op dezelfde wijze als voorheen contact met u mogen opnemen en uw gegevens verwerken. Uiteraard kunt u ook na 25 mei 2018 deze verwerkingstoestemming te allen tijde controleren, wijzigen, dan wel beëindigen.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.